Sponsing og støtte

Vi støtter gode initiativ i vårt lokalsamfunn.

Epler i hånd

Støtte til lag, foreninger og arrangementer

Askim Frukt -og Bærpresseri kan gi støtte til enkelte lokale arrangementer, foreninger og initiativ som er i tråd med vår lokale profil. I tillegg støtter vi enkelte forbund, organisasjoner og landsforeninger.

Hva støtter vi ikke?

Vi støtter ikke premier til skole/barnehageavslutninger, 17. mai arrangement, FAU arrangement, klassedugnader, klassekvelder, russebiler eller andre arrangement i regi av barnehager, skoler eller andre offentlige institusjoner/arrangementer.

Det er mange som spør

De siste årene har antall henvendelser om sponsing økt fra mange ulike hold, og vi har vært nødt til å begrense støtten vi gir.

Søknadsskjema

Alle som ønsker vår støtte i en eller annen form må søke via søknadskjema nedenfor. Det gjelder også organisasjoner som søker midler til støtteannonser/profilannonser.

Vi behandler søknader fortløpende. De som får støtte blir besvart.

Søknad om støtte